speaker-photo

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych, ORLEN

Grzegorz posiada 19 letnie doświadczenie zawodowe związane z sektorem rafineryjno-petrochemicznym. Odpowiada w ORLEN za obszar wodoru odnawialnego i paliw syntetycznych. Posiada gruntowną wiedzę o procesach wytwarzania paliw konwencjonalnych, paliw odnawialnych oraz produkcji petrochemicznej,  w tym związaną z ich ekonomiką, optymalizacją, zarządzaniem i modelowaniem. Potrafi skutecznie wdrażać zmiany i innowacyjne rozwiązania związane z budową niskoemisyjnej gospodarki. Grzegorz wdrożył w ORLEN wiele projektów efektywnościowych, m.in. System Zarządzania Energią (EMS), oraz System Informatycznego Zarządzania Inicjatywami. Jest współtwórcą projektu wodorowego Hydrogen Eagle i obecnie odpowiada za jego wdrożenie. Stworzył i uruchomił pierwszą w Polsce Akademię Wodorową dla studentów. Współtworzył strategię wodorową w Grupie ORLEN. Koordynował procesy pozyskiwania bezzwrotnych finansowań z programów europejskich jak Connecting Europe Facility (CEF), Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Jest autorem wielu projektów racjonalizatorskich oraz współautorem patentu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, a także ukończył studia Executive MBA walidowane przez Porto Business School.

_____________________________________

Grzegorz joined ORLEN in 2004, and he is currently a Director of Hydrogen Technologies and Synthetic Fuels Department. He has deep and broad experience in the oil, gas, chemical production processes, low emission solutions from an operational and optimization point of view. Years of successful experience in teams management with deliverables results. Broad experience in the implementation of hydrogen projects. Responsible for coordination of the implementation of the hydrogen strategy at ORLEN. Knowledge of low-emission hydrogen production technology, Co-author and business owner of the Hydrogen Eagle project, a comprehensive infrastructure project implemented by ORLEN Group in Poland, Czech Republic and Slovakia.  Created and launched the first Hydrogen Academy for students in Poland. Coordination the processes of obtaining non-repayable funding from European programs such as Connecting Europe Facility (CEF), Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Author of many improvement projects improving margin by hardware solution as well as digitalization of assets (EMS, VR, APC). Coordination of carbon neutrality direction based on hydrogen value chain implementation.