speaker-photo

dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych z zakresu zarządzania innowacjami. Pracował jako urzędnik administracji publicznej, m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w takich firmach przemysłowych, jak Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec, H. Cegielski Poznań, ARP E-Vehicles. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins S.A. Jest autorem lub współautorem wielu specjalistycznych książek i artykułów publikowanych w czasopismach branżowych.

11.30 – 12.05

Środa 1 czerwca

II DEBATA STRATEGICZNA: JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY WYMAGANIAMI KLIMATYCZNYMI A OPŁACALNOŚCIĄ BIZNESU?

  • Dekarbonizacja branży chemicznej
  • Pakiet Fit for 55 i jego kluczowe elementy – konsekwencje dla przemysłu chemicznego.
  • Zielona transformacja przemysłu w dobie zmian gospodarczych i społecznych.
  • Wpływ reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji na konkurencyjność branży chemicznej.
  • CBAM – czy można wspierać ambicje redukcyjne bez osłabienia konkurencyjności gospodarki?

Paneliści:

-  dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 

Armen Konrad Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

-  Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A. 

Moderator:

-  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.