speaker-photo

dr Igor Korczagin

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, PCC Rokita S.A.

Dr inż. Igor Korczagin - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w PCC Rokita S.A. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, doktorat z chemii i technologii polimerów obronił na Uniwersytecie Twente w Holandii. Doświadczenie zawodowe w R&D zdobywał pracując w Imperial Chemical Industries, Akzo Nobel oraz Selena Labs. Jest ekspertem w zakresie rozwoju nowych technologii i produktów w branży chemicznej. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z oceną cyklu życia wyrobów.