speaker-photo

Karolina Warowny

Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

W kwietniu 2022 roku  dołączyła do Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic) w Brukseli na stanowisku Menedżera dla stowarzyszenia sektorowego „CES – Silicones Europe”, reprezentującego kluczowych graczy branży silikonowej. Przed dołączeniem do Cefic swoje doświadczenie w obszarze przemysłu chemicznego zdobywała jako Menedżer w międzynarodowej firmie PwC (PricewaterHouseCoopers) w ramach zespołu doradztwa biznesowego w obszarze ropy, gazu i chemii, współpracującego z liderami branży zarówno w Polsce jak i za granicą. Łącząc swoje wykształcenie biotechnologiczne oraz wieloletnie doświadczenie w konsultingu, jej obecnym wyzwaniem biznesowym jest wspieranie bezpiecznego rozwoju branży silikonowej, będącej niezbędną częścią zielonego łańcucha wartości.

11.55 - 12:10

Czwartek 2 czerwca

ROZMOWA EKSPERCKA: KLUCZOWA ROLA SILIKONÓW W ZIELONYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI

13.20 – 13.50

Czwartek 2 czerwca

IX PANEL: ZIELONE REGULACJE DZIŚ I JUTRO – JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM?

  • Działalność branży chemicznej w czasach rosnącej presji regulacyjnej – dzisiaj i jutro. 
  • Polityka środowiskowa UE a przemysł – możliwy kompromis? 
  • Nowe podejście do zasobów, surowców i produktów – w poszukiwaniu metody na GOZ.
  • Odpowiedź Polskiej Chemii na współczesne wyzwania środowiskowe .

Paneliści:

- Piotr Mikusek, Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

- Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

- Krzysztof Cichocki, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Moderator:

- Barbara Rajkowska, p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu/p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ-PIB