speaker-photo

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego

Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym,  a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej trzeciej edycji programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre.

Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Przez przeszło 10 lat prowadziła czasopismo o tematyce recyklingu, a następnie zagadnieniach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Jako członek jury, brała udział w konkursach o tematyce związanej z ograniczaniem marnowania żywności,  recyklingiem, edukacją ekologiczną, jak i gospodarce o obiegu zamkniętym. Oprócz tematyki związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym, a w szczególności recyklingiem, bliskie są jej działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym.  Organizuje lub występuje jako prelegent w branżowych debatach, konferencjach, warsztatach i wydarzenia. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

11:15 - 11.55

Czwartek 2 czerwca

VII PANEL: TWORZYWA PRZYSZŁOŚCI

  • Znaczenie tworzyw sztucznych dla gospodarki i postępu cywilizacyjnego – tworzywa dla różnych gałęzi przemysłu.
  • Rola tworzyw sztucznych w dekarbonizacji.
  • Jak maksymalnie wykorzystać wartość tworzyw? Racjonalne podejście do gospodarki tworzywami.
  • Ekoprojektowanie produktów i opakowań pod kątem recyklingu.
  • Symbioza gospodarcza – sposobem na lepsze wykorzystanie zasobów? 

Paneliści:

- Michał Łukawski, Sustainability Manager, Dow Packaging and Specialty Plastics, Dow Polska Sp. z o.o.

- Andrea Bonanni, Proposal Manager, NextChem

- dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Plastics Europe Polska

- dr hab. inż. Andrzej Plichta, Profesor Uczelni, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

- Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

- Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego