speaker-photo

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego

Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym,  a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej trzeciej edycji programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre.

Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Przez przeszło 10 lat prowadziła czasopismo o tematyce recyklingu, a następnie zagadnieniach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Jako członek jury, brała udział w konkursach o tematyce związanej z ograniczaniem marnowania żywności,  recyklingiem, edukacją ekologiczną, jak i gospodarce o obiegu zamkniętym. Oprócz tematyki związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym, a w szczególności recyklingiem, bliskie są jej działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym.  Organizuje lub występuje jako prelegent w branżowych debatach, konferencjach, warsztatach i wydarzenia. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

12.25 - 13.50

14 czerwca (środa) Cyrkularny przemysł, Dzień 2, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: CYRKULARNY PRZEMYSŁ

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1: W drodze do zrównoważonego przedsiębiorstwa – działania i strategia spółki ANWIL S.A.

 

  • Patryk Antonik, Kierownik Biura Ryzyka Regulacyjnego, ANWIL
  • Aleksandra Sutryk, Młodsza Specjalistka Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA: Cyfrowa transformacja - nowe modele i narzędzia współpracy z Klientem

 

  • Katarzyna Kaczorowska, Account and Distribution Manager, CE, DOW Polska
  • Dariusz Mazurczyk, Regional Marketing Manager ECE, Resinex Poland

 

-> PREZENTACJA : Tangible solutions to face the challenge and implement a sustainable transition

  • Michał Białkowski, Head of Research and Development, Casale

 

-> PANEL DYSKUSYJNY GOZowa codzienność Polskiej Chemii

 

Uczestnicy:

 

  • dr hab. Stanisław Kudła, Dyrektor Centrum Technologii i GOZ, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICSO
  • dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICHP
  • Magdalena Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
  • Konrad Nowakowski, Prezes, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

 

Moderacja:

 

  • Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego