speaker-photo

Katarzyna Marczuk-Pieńkowska

Counsel, Dentons

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie ochrony środowiska, prawie budowlanym i planistycznym. W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawnych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko (w tym z udziałem podmiotów i organizacji, których celem jest blokowanie inwestycji), prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych (IPPC), gospodarki odpadami, rekultywacji gruntów oraz projektów deweloperskich i infrastrukturalnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, jak i cywilnych. Uczestniczyła w przygotowywaniu licznych raportów due diligence, memorandum i opinii prawnych, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska. Doradzała kluczowym graczom na rynku energii odnawialnej (w szczególności związanych z projektami w zakresie farm wiatrowych i biogazowni) oraz nieruchomości, w tym także w związku z ich udziałem w postępowaniach nieważnościowych oraz wznowieniowych w kontekście pozwoleń środowiskowych.

14.45 - 15.15

13 czerwca (wtorek) Cyrkularny Przemysł, Dzień 1, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: CYRKULARNY PRZEMYSŁ

->PREZENTACJA: Zrównoważone produkty – tworzenie obiegu zamkniętego i ekoprojektowanie

  • Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Counsel, Kancelaria Dentons

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA: Zielona przyszłość amoniaku oczami ANWIL S.A.

  • Marek Kubiak, Kierownik Biura Technologicznego, ANWIL

Moderacja:

  • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

  • Przedstawiciel Casale