speaker-photo

Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Od 2014 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Od 2016 roku Przewodnicząca Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego m.in. odpowiada za: koordynowanie prac Działu Rzecznictwa i Legislacji, koordynowanie prac Komisji Środowiska, opracowywanie stanowisk, opinii w zakresie ochrony środowiska (w szczególności dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz dokumentów BREF) i innowacji, współpracę z administracją rządową w zakresie legislacji unijnej i krajowej, koordynację działań związanych z realizacją Programu „Odpowiedzialność i Troska” współpracę z CEFIC w zakresie udziału w pracach siedmiu grup roboczych dotyczących legislacji środowiskowej, innowacji oraz Programu Responsible Care. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr. inż. specjalizacji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, a także Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu, obliczeniach i analizach inżynierskich instalacji technologicznych oraz sanitarnych.

11.30 - 12.15

14 czerwca (środa) Inwestycje i finansowanie, Dzień 2, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: INWESTYCJE I FINANSOWANIE

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1: ESG - nowe zasady dla biznesu

 

  • Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski
  • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PREZENTACJA:

 

  • Magdalena Polus, Senior Environmental Specialist, Arcadis

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x2

 

  • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy
  • Marcin Koziorowski, CEO, EcoBean
14.45 - 15.15

13 czerwca (wtorek) Cyrkularny Przemysł, Dzień 1, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: CYRKULARNY PRZEMYSŁ

->PREZENTACJA: Zrównoważone produkty – tworzenie obiegu zamkniętego i ekoprojektowanie

  • Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Counsel, Kancelaria Dentons

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA: Zielona przyszłość amoniaku oczami ANWIL S.A.

  • Marek Kubiak, Kierownik Biura Technologicznego, ANWIL

Moderacja:

  • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

  • Przedstawiciel Casale