speaker-photo

Łukasz Lisicki

Policy Officer, Komisja Europejska

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach z obszaru doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetycznego.

W latach 2015-2016 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Ropy i Gazu, gdzie zajmował się przede wszystkim legislacją UE w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rynku gazu ziemnego UE oraz kwestiami związanymi z dyplomacją energetyczną.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję attaché ds. energii w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Reprezentował Polskę w posiedzeniach Grupy roboczej ds. energii Rady UE. Z początkiem 2019 roku rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmuje się wspólnym rynkiem energii elektrycznej i gazu ziemnego UE.

Jest autorem publikacji w zakresie polityki energetycznej UE oraz rzecznictwa interesów gospodarczych w UE.

12.35 - 12:45

Środa 1 czerwca

ROZMOWA EKSPERCKA Z PRZEDSTAWICIELEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ