speaker-photo

Magdalena Polus

Environmental Management System and Reporting Manager, Główny Specjalista ds. Środowiska, Arcadis

Inżynier środowiska z 18-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie ochrony środowiska.

Odpowiada za opracowanie strategii ‘Net zero’ w Arcadis i koordynowanie wdrażania działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2035 roku. Propagator inicjatyw i akcji sprzyjających popularyzacji rozwiązań proekologicznych w firmie. Zajmuje się monitorowanie wpływu działalności firmy na środowisko poprzez raportowanie danych pozafinansowych na poziomie lokalnym.

Ponadto realizuje projekty strategiczne w dziedzinie ochrony środowiska. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem adaptacją do zmian klimatu i gospodarką wodną.

Współautor dwóch edycji "Rankingu polskich miast zrównoważonych Arcadis”, opublikowanych w 2018 i 2021 roku.

11.30 - 12.15

14 czerwca (środa) Inwestycje i finansowanie, Dzień 2, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: INWESTYCJE I FINANSOWANIE

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1: ESG - nowe zasady dla biznesu

 

  • Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski
  • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PREZENTACJA:

 

  • Magdalena Polus, Senior Environmental Specialist, Arcadis

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x2

 

  • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy
  • Marcin Koziorowski, CEO, EcoBean