speaker-photo

Magdalena Polus

Environmental Management System and Reporting Manager, Główny Specjalista ds. Środowiska, Arcadis

Inżynier środowiska z 18-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie ochrony środowiska.

Odpowiada za opracowanie strategii ‘Net zero’ w Arcadis i koordynowanie wdrażania działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2035 roku. Propagator inicjatyw i akcji sprzyjających popularyzacji rozwiązań proekologicznych w firmie. Zajmuje się monitorowanie wpływu działalności firmy na środowisko poprzez raportowanie danych pozafinansowych na poziomie lokalnym.

Ponadto realizuje projekty strategiczne w dziedzinie ochrony środowiska. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem adaptacją do zmian klimatu i gospodarką wodną.

Współautor dwóch edycji "Rankingu polskich miast zrównoważonych Arcadis”, opublikowanych w 2018 i 2021 roku.