speaker-photo

Marcin Rojek

Co-founder, byteLAKE

Współzałożyciel firmy byteLAKE, która tworzy oprogramowanie dla różnych branż oraz własne produkty, oparte na sztucznej inteligencji (SI; AI, ang. Artificial Intelligence). Doświadczenie związane z tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii komputerowych zdobywał pracując na rynkach w Europie, USA oraz Azji. Aktualnie większość czasu pochłaniają prace badawcze i rozwojowe związane z produktami byteLAKE: CFD Suite (przemysł chemiczny) oraz Cognitive Services (produkcja, przemysł samochodowy, papierniczy) wraz ze specjalną wersją tego ostatniego, dedykowaną dla hoteli i restauracji.