speaker-photo

Marcin Rojek

Co-founder, byteLAKE

Współzałożyciel firmy byteLAKE, która tworzy oprogramowanie dla różnych branż oraz własne produkty, oparte na sztucznej inteligencji (SI; AI, ang. Artificial Intelligence). Doświadczenie związane z tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii komputerowych zdobywał pracując na rynkach w Europie, USA oraz Azji. Aktualnie większość czasu pochłaniają prace badawcze i rozwojowe związane z produktami byteLAKE: CFD Suite (przemysł chemiczny) oraz Cognitive Services (produkcja, przemysł samochodowy, papierniczy) wraz ze specjalną wersją tego ostatniego, dedykowaną dla hoteli i restauracji.

15.00 - 16.10

14 czerwca (środa) Bezpieczna fabyryka przyszłości, Dzień 1, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: BEZPIECZNA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Innowacje od AB Innovation Designer - CFD Suite – czyli optymalizacja biznesowa dzięki sztucznej inteligencji

 

  • Marcin Rojek, Co-founder, byteLAKE

 

-> PREZENTACJA:

 

  • Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Chemia w świecie CSS - jak nie zgubić się w Strategii zrównoważonych chemikaliów?

 

Uczestnicy:

 

  • Ewa Rutkowska-Subocz, Partner, Kierująca Praktyką Prawa Publicznego i Regulacji w Europie oraz Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce, Dentons
  • Anna Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału ds. Regulacji Substancji i Mieszanin Chemicznych, Biuro ds. Substancji Chemicznych
  • dr inż. Anna Zalewska, Advocacy Manager, BASF Polska

 

Moderator:

 

  • Aleksandra Sutryk, Młodsza Specjalistka Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego