speaker-photo

Marek Kubiak

Kierownik Biura Technologicznego, ANWIL

Od początku kariery zawodowej, od 20 lat, związany z ANWILEM, gdzie zajmował stanowiska obsługi bezpośredniej instalacji procesowych, zastępcy kierownika zmiany wytwórni amoniaku, technologa w wytwórni amoniaku, kierownika wydziału gazu syntezowego oraz zastępcy kierownika wytwórni amoniaku.
Od stycznia 2022 r. kierownik biura technologii produkcji w ANWILU.

Absolwent Politechniki Bydgoskiej oraz studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Chemicznej oraz Politechniki Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Środowiska, specjalność Bezpieczeństwo Procesów Chemicznych, a także Wyższej Szkoły Zrządzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie zarządzanie projektami PMI Global R.E.P.

14.45 - 15.15

13 czerwca (wtorek) Cyrkularny Przemysł, Dzień 1, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: CYRKULARNY PRZEMYSŁ

->PREZENTACJA: Zrównoważone produkty – tworzenie obiegu zamkniętego i ekoprojektowanie

  • Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Counsel, Kancelaria Dentons

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA: Zielona przyszłość amoniaku oczami ANWIL S.A.

  • Marek Kubiak, Kierownik Biura Technologicznego, ANWIL

Moderacja:

  • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

  • Przedstawiciel Casale