speaker-photo

Michał Andruszkiewicz

Partner, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

Kieruje poznańskim biurem kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 12 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach.

Doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo przy przygotowywaniu i realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen oraz kompleksu olefin), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym umowy i doradztwo regulacyjne) oraz projektów związanych z budową sieci elektroenergetycznej (interkonektory). Wspiera także swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu, umowy o przyłączenie do sieci, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy PMC, umowy licencyjne na technologię, oraz umowy dostawy (w szczególności w projektach realizowanych w formule multi-contracting) oraz umowy dotyczące eksploatacji i konserwacji. Koordynował również zespół prawników doradzających przy licznych transakcjach połączeń i przejęć na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).

Pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.

10.20 – 10.50

Czwartek 2 czerwca

III DEBATA STRATEGICZNA: JAKA BĘDZIE CHEMIA PRZYSZŁOŚCI? KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY

  • Strategie rozwoju firm w niestabilnych czasach.
  • Polska Chemia w warunkach globalnej konkurencji – jak wygrać?
  • Czy można podążać za trendami i zachować konkurencyjność – na rynku polskim i międzynarodowym?
  • Najsilniejsze bodźce do zmian: trendy, oczekiwania konsumentów, wymagania regulacyjne.

Paneliści:

- Marcin Wasilewski, Vice President, ABB Polska Sp. z o.o.

- Konrad Raszewski, Dyrektor Biura Sprzedaży Tworzyw Sztucznych, Anwil S.A. 

- Wiesław Hałucha, Prezes Zarządu, Alventa S.A.

Moderator:

- Michał Andruszkiewicz, Partner, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS