speaker-photo

Paolo Mazzara

Technology&Licensing Sales Head of Department, Kinetics Technology

Jest dyrektorem ds. technologii i sprzedaży licencji w KT - Kinetics Technology, należącej do Grupy MAIRE. Posiada bogate doświadczenie techniczne, wykonawcze i handlowe w zakresie rozwiązań transformacji energetycznej oraz związane z technologiami KT.  Przyczynił się do strategii rozwoju inżynierii wartości KT, która obejmuje
energooszczędne podejście do projektowania i redukcję nakładów kapitałowych w projektach i propozycjach oraz przyczynia się do obecnych wysiłków MAIRE Group w zakresie innowacji technologicznych. Paolo Mazzara angażuje się w rozwój nowych obszarów biznesowych, sojusze technologiczne oraz rozwój nowych obszarów komercyjnych, w tym doradztwo techniczne i zarządzanie propozycjami w partnerstwach
Partnerstwa Blue Hydrogen, integracji technologii węgla brunatnego z metanolem i zielonym amoniakiem. Z pasją przyczynia się do inicjatyw transformacji energetycznej Grupy MAIRE, a dodatkowo interesuje się społeczną responsywnością propozycji wartości.

_____________________________________

He is Technology and Licensing Sales HoD of KT - Kinetics Technology SpA part of the MAIRE Group, with a technical, execution and commercial background in energy transition solutions (also having been starting the sister company Nextchem proposal management in the recent past), KT’s technologies and various project management experiences, along with 22 years in working with KT. He has contributed to KT’s value engineering development strategy which encloses the energy saving approach to design and the capital expenditure reduction in the projects and proposals and contributes to the current MAIRE Group’s technology innovation efforts. He has been often involved in developing new business areas, with technology alliances and in developing new commercial areas, including technical advising and proposal management in Blue Hydrogen partnerships, lignite to methanol technology integration, green ammonia innovation purposes together with the sister company Stamicarbon. He is passionate contributor to energy transition initiatives of MAIRE Group with additional interest for social responsiveness of the value proposition.