speaker-photo

Piotr Mikusek

Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

Prawnik i analityk. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz filozofii na wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył dedykowany dwuletni program „Business Law” prowadzony przez WPiA UKSW. Autor publikacji z zakresu prawa europejskiego oraz prawa gospodarczego. Prowadzi stałą współpracę z instytucjami zajmującymi się analizami wpływu prawa na obszar społeczno-gospodarczy funkcjonowania państwa. Zawodowo związany z sektorem chemicznym.

13.20 – 13.50

Czwartek 2 czerwca

IX PANEL: ZIELONE REGULACJE DZIŚ I JUTRO – JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM?

  • Działalność branży chemicznej w czasach rosnącej presji regulacyjnej – dzisiaj i jutro. 
  • Polityka środowiskowa UE a przemysł – możliwy kompromis? 
  • Nowe podejście do zasobów, surowców i produktów – w poszukiwaniu metody na GOZ.
  • Odpowiedź Polskiej Chemii na współczesne wyzwania środowiskowe .

Paneliści:

- Piotr Mikusek, Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

- Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

- Krzysztof Cichocki, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Moderator:

- Barbara Rajkowska, p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu/p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ-PIB