speaker-photo

Piotr Sabat

Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Członek Zarządu PKN ORLEN od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki.

Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw i funkcje m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektora ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic z odpowiedzialnością za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem, szefa działu prawnego GEFCO Group na Polskę.

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte w związku prowadzeniem zajęć na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej, a także na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

10.40 – 11.15

Środa 1 czerwca

I DEBATA STRATEGICZNA: POLSKA CHEMIA CENTRUM TRANSFORMACJI

  • Dywersyfikacja źródeł energii w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.
  • Wpływ wstrzymania dostaw gazu na sektor chemiczny.
  • Wpływ bieżącej sytuacji geopolitycznej na biznes.
  • Nowe realia – nowe priorytety czy kontynuacja planów?
  • Realne miejsce zielonych celów w branży chemicznej.
  • Rola i wpływ Polskiej Chemii na stabilność gospodarki.

Paneliści:

-  dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

-  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

- Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

-  Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider Polska