speaker-photo

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

Dyrektor Kolegium Studiów, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok jest Dyrektorem Kolegium Studiów w Politechnice Śląskiej, jednostki odpowiedzialnej za koordynację procesu kształcenia prowadzonego w Uczelni oraz ciągłego doskonalenia jego jakości i atrakcyjności. Jest vice przewodniczącą Education Council w projekcie Uniwersytet Europejski EURECA-PRO.

Od 2013 do 2017 roku pełniła funkcję Kierownika katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, a od  września 2016 do 2020 roku była Prodziekanem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Chemicznym. Jest członkiem w Rady Programowej Przemysłu Chemicznego. W latach 2018-2021 była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komisja ds. nauki). Od 2018 roku jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Od 2015 roku jest członkiem Rady Naukowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia a od 2023 uczestniczy w obradach rady naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

Grupa badawcza prof. Chrobok opracowuje nowatorskie, wysoko wyspecjalizowane katalizatory dedykowane dla przemysłu chemicznego niezbędne przy projektowaniu zrównoważonych technologii, nieszkodliwych dla środowiska

Jest współautorem 125 prac z listy JCR oraz 42 patentów, kierowała licznymi grantami badawczymi. Jest aktywna we współpracy z firmami również w ramach realizacji wielu umów naukowo-badawczych, w szczególności z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  i Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., a także z innymi mniejszymi firmami. Jest promotorem 8 doktorów oraz opiekunem kolejnych 12, w tym 5 wdrożeniowych. Współpracuje również z zagranicznymi Uczelniami, wieloma polskimi ośrodkami naukowymi oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego ramach Programu ChemHR.