speaker-photo

Prof. Przemysław Łoś

Ekspert, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Wybitny specjalista m.in. w zakresie chemii fizycznej, elektrochemii, metalurgii metali nieżelaznych, diagnostyki medycznej, bioimpedancji i nanotechnologii. Wielokrotnie cytowany autor lub współautor ponad 80 publikacji i ponad 20 patentów polskich i międzynarodowych. Pierwszą nominację profesorską uzyskał we Francji w 1996 roku na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon.

Prowadził badania naukowe i wykładał m.in. na Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytecie Burgundzkim we  Francji, Uniwersytecie Dundee i Uniwersytecie St. Andrews w Wielkiej Brytanii, Uniwersytecie Sherbrooke w Kanadzie oraz na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Hiszpanii. Kierownik licznych projektów badawczych, twórca m.in. unikalnych urządzeń do analizy chemicznej składników w procesie produkcji miedzi, technologii pozyskiwania nanoproszków miedzi z odpadów przemysłowych. Główny wynalazca opatentowanej technologii otrzymywania nanoproszków metali z odpadów przemysłowych, główny wynalazca opatentowanej metody otrzymywania kompozytów polimerowych z udziałem metali o własnościach meta materiałów i współwynalazca urządzenia do detekcji próchnicy wtórnej opartego na nieinwazyjnej technologii pomiarów bioharmonicznych – nieliniowej spektroskopii impedancyjnej (NLDS). Wielokrotnie nagradzany. z powodzeniem kierował pracami badawczymi i wdrożeniowymi w zakresie elektrometalurgii i nanoproszków, a także wykorzystania metod bioimpedancji w diagnostyce medycznej w instytucjach badawczych i firmach technologicznych, m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Kanadzie. Recenzent wielu czasopism z listy Filadelfijskiej oraz ekspert programu Horyzont Europa Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Obecnie kieruje pracami B+R w Projekcie „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu „Szybka Ścieżka – IPCEI”.