speaker-photo

Ryszard Sauk

Ekspert ds. Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego

W 1997 roku Ryszard Sauk ukończył kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa na Politechnice Szczecińskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Po ukończeniu studiów Pan Sauk rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „INSTAL” S.A. gdzie zdobył doświadczenie oraz szczegółową wiedzę inżynierską nadzorując wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji stalowych, a także budowy instalacji przemysłowych. Od roku 2000 pracuje w Urzędzie Dozoru Technicznego, najpierw w dziale urządzeń ciśnieniowych Szczecińskiego Oddziału UDT w którym osiągnął najwyższy poziom kompetencji w obszarze inspekcji urządzeń ciśnieniowych i uzyskał stopień głównego specjalisty, następnie w Departamencie Innowacji i Rozwoju oraz w Departamencie Certyfikacji i Oceny Zgodności Centrali UDT w Warszawie, gdzie pełnił funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa procesowego. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Pan Ryszard Sauk specjalizował się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem procesowym, funkcjonalnym oraz szeroko rozumianymi metodami analizy i oceny ryzyka w systemach przemysłowych, w obszarze tym posiada ogromne doświadczenie praktyczne oraz głęboką wiedzę teoretyczną. W czasie wielu lat kariery zawodowej prowadził analizy najważniejszych i najbardziej skomplikowanych instalacji w kraju i zagranicą, jest autorem publikacji naukowych oraz referatów z zakresu bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego prezentowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz sympozjach (m.in. Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), jego prace naukowe cytowane są w zagranicznych pracach naukowych. Od 2016 roku Pan Ryszard Sauk jest recenzentem „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” – jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych z obszaru bezpieczeństwa procesowego. Obecnie Pan Sauk pełni funkcję eksperta ds. Oceny Zgodności w Szczecińskim Oddziale UDT.

12.15 - 13.40

14 czerwca (środa) Bezpieczna fabryka przyszłości, Dzień 2, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: BEZPIECZNA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Od baterii przez wodór po magazyny ciepła - magazynowanie energii w praktyce

 

  • Dariusz Jachowicz, Dyrektor Generalny, Grupa Technologiczna ASE

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Fabryka przyszłości - gdzie zaczyna się bezpieczeństwo?

 

Uczestnicy:

 

  • Grzegorz Graczyk, Kierownik Sprzedaży, Tapflo Polska
  • Artur Zabielski, Client Partner – Manufacturing, Atos Polska
  • Marcin Flakiewicz, Dyrektor, Biuro Bezpieczeństwa Procesowego, PKN ORLEN
  • Ryszard Sauk, Ekspert w dziedzinie przemysłu chemicznego, Urząd Dozoru Technicznego

 

Moderacja:

 

  • Marek Oleksyn, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 

-> PREZENTACJA: ABB partnerem w drodze do bezpieczeństwa energetycznego fabryki przyszłości

  • Łukasz Wieczorek, Heavy Industries Sales Manager, ABB Polska

 

-> PREZENTACJA: Dyrektywa NIS2 ewolucja europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa

  • Paweł Zegarow, Kierownik, Zespół Analiz Strategicznych, NASK