speaker-photo

Sławomir Sobkiewicz

Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

Od ponad 30 lat związany z branżą chemiczną. Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Od 1995 r. pracownik Grupy Azoty ZAK S.A. Od początku związany z Jednostką Biznesową Energetyka, w ramach której nabywał doświadczenie na wydziałach produkcyjnych oraz w biurze zakupów jednostki. Uczestniczył w wielu kluczowych dla Spółki procesach inwestycyjnych, takich jak Nowa Elektrociepłownia, wymiana odcinków sieci wody pitnej, przemysłowej, grzewczej oraz projekty poprawiające efektywność energetyczną.

Był odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO 50001:2018 i rozwiązań systemowych wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

W 2021 r. powołany przez Zarząd do zadania utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Od lutego 2022 r. Prezes Zarządu stowarzyszenia.

14.00 - 14.30

Środa 1 czerwca

III PANEL: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA – DROGA DO ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI

  • Sposoby na optymalizację kosztów energii.
  • Odnawialne źródła energii – strategiczne rozwiązania, kierunki rozwoju.
  • Nowoczesne strategie zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Paneliści:

- Tomasz Baranik, Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

- Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o. 

- Sławomir Sobkiewicz, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

Moderator:

- Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24