speaker-photo

Szymon Walkowski

Dyrektor ds. Efektywności i Strategii, Rafineria Gdańska

Absolwent Politechniki Gdańskiej od 15 lat pracujący w branży energetycznej, w tym od 11 lat na stanowiskach menadżerskich. W latach 2010-2013 pracował w Grupie TAURON, następnie przez 7 lat związany był z branżą ciepłowniczą – do 2017 pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, gdzie zajmował stanowiska kierownicze, a do 2019 pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju w ENGIE EC Słupsk. Od 2019 Szef Biura Efektywności Energetycznej w Grupie LOTOS, w latach 2022-2023 Dyrektor ds. Efektywności w Rafinerii Gdańskiej – jednej z najefektywniejszych i najnowocześniejszych rafinerii processingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie Dyrektor ds. Efektywności i Strategii w tej samej firmie.

_____________________________________

A graduate of Gdansk University of Technology, he has worked in the energy industry for 15 years, including 11 years in managerial positions. From 2010 to 2013 he worked at TAURON Group, then for 7 years he was associated with the heating industry - until 2017 he worked at Gdanskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, where he held managerial positions, and until 2019 he held the position of Development Director at ENGIE EC Słupsk. From 2019 Head of Energy Efficiency Office at LOTOS Group, from 2022-2023 Director of Efficiency at Gdansk Refinery - one of the most efficient and modern processing refineries in Central and Eastern Europe. Currently Director of Efficiency and Strategy at the same company.