speaker-photo

Tomasz Baranik

Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Pełni rolę Menadżera ds. Sprzedaży Licencji i Technologii w Air Liquide Global E&C Solutions. Pracuje w Krakowie, oferując globalnie technologie związane z produkcją wodoru (reforming: SMR, ATR, POX, w tym rozwiązania niskoemisyjne, oraz elektroliza) i jego odzyskiem (membrany, PSA), a także odzyskiem siarki (szereg technologii zorientowanych wokół procesu Clausa).

Jako absolwent Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Krakowskiej dołączył do Air Liquide w roku 2013. Przed objęciem funkcji sprzedażowej pracował jako inżynier procesowy, a następnie jako projektant wiodący, zdobywając ponad 7 lat doświadczenia w rozwijaniu, koordynacji i wykonaniu projektów w szerokim zakresie technologii.

14.00 - 14.30

Środa 1 czerwca

III PANEL: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA – DROGA DO ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI

  • Sposoby na optymalizację kosztów energii.
  • Odnawialne źródła energii – strategiczne rozwiązania, kierunki rozwoju.
  • Nowoczesne strategie zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Paneliści:

- Tomasz Baranik, Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

- Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o. 

- Sławomir Sobkiewicz, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

Moderator:

- Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24