V KONGRES POLSKA CHEMIA – PODSUMOWANIE

 V KONGRES POLSKA CHEMIA – PODSUMOWANIE

Za nami najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 400 gości wzięło udział w tegorocznej, V edycji Kongresu „Polska Chemia”, który odbył się 13-14 czerwca w Wieliczce. Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci, przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.

Kongres można skonkludować słowami Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr. inż. Tomasza Zielińskiego: „Polska Chemia jest strategiczną gałęzią polskiej gospodarki. Gałęzią, bez której większość sektorów przemysłu nie może istnieć. Dla nas to powód do dumy, ale przede wszystkim do ogromnego poczucia odpowiedzialności za całą gospodarkę, miejsca pracy, środowisko naturalne. Podążamy za światowymi trendami, rozwijamy się, inwestujemy. Na co dzień nie potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia i partnerów do rozmowy, który rozumieją nasze znaczenie i razem z nami będą szukać rozwiązań korzystnych nie tylko dla Polskiej Chemii, ale też dla całego kraju.”

W trakcie Kongresu został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Grupę Azoty S.A. Od trzech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Wydarzenie otworzył dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przypominając o niebywałym znaczeniu jakie dla całego środowiska chemicznego ma Kongres Polska Chemia.

Dużo o znaczeniu i roli branży w kształtowaniu całej krajowej gospodarki mówili przedstawiciele administracji rządowej i parlamentu podczas swoich wystąpień.

Dr hab. Cezary Kochalski, Doradca Prezydenta RP w swoim wystąpieniu podkreślił zarówno historyczną rolę branży chemicznej, która była niezwykle ważnym sektorem już od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również przypomniał, że nadal jest to jedna ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki

„Polskie firmy chemiczne pokazują, jak można ambitnie korzystać z innowacji. Dzisiaj z dużo większą odwagą mogę powiedzieć, że Polska Chemia to perła w koronie polskiej gospodarki” – mówił podczas otwarcia Kongresu Wiceminister Finansów Paweł Gruza. Minister Gruza, zapowiedział także zaprezentowanie, już jesienią, opinii publicznej rozwiązań prawnych, mających wspierać działania proinnowacyjne w branży. Również Jerzy Meysztowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju obiecał, że kierowana przez niego komisja niebawem będzie dyskutować o rozwiązaniach wspierających branżę.

Także, Piotr Cieśliński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego deklarował pełną gotowość zespołu, któremu przewodniczy, do szukania legislacyjnych rozwiązań, które będą wspierać sektor, zwłaszcza w kontekście wyzwań jakie niesie ze sobą implementacja unijnego i krajowego ustawodawstwa.

Dziś, to miejsce (V Kongres Polska Chemia – przyp. red.) jest sercem nie tylko przemysłu chemicznego, ale całej polskiej gospodarki. Wspólnie działamy, aby Polska Chemia była nie tylko czempionem europejskim, ale również globalnym – deklarował senator Adam Gawęda, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Wystąpienia otwierające podsumował dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dostrzegając rolę i znacznie wydarzenia: „Obecnie mamy inny obszar wyzwań niż 30 lat temu, w chwili narodzin Izby, która dostrzegła, że możemy dyskutować, ale problemy są szersze, i dlatego przed pięcioma laty pojawiła się inicjatywa organizacji jaką jest Kongres „Polska Chemia”.”

Cały Kongres był podzielony na osiem bloków tematycznych, z których każdy składał się z kilku debat bądź prezentacji. Poszczególne obszary tematyczne odpowiadały najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię.

Wydarzenie rozpoczął blok, złożony z dwóch debat: Globalne Trendy. Gospodarka 4.0.

Na pytania moderatora związane ze światowymi kierunkami rozwoju gospodarki, ich wpływem na całą branżę chemiczną i to jak Polska odnajdzie się w czwartej rewolucji przemysłowej odpowiadali m.in. prezesi największych firm chemicznych działających w Polsce (PKN Orlen S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., Synthos S.A., Anwil S.A., BASF Polska Sp. z o.o., Boryszew ERG S.A.). Paneliści oceniali także, jakie – z perspektywy firm, którymi kierują – są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją. Wśród licznych przykładów podążania za kierunkami Gospodarki 4.0 i technologiczną gotowością do implementacji nowych rozwiązań istotną kwestią podnoszoną przez mówców jest rozwój zasobów ludzkich i przystosowanie pracowników do nowych technologii.

Następnie uczestnicy Kongresu przysłuchiwali się prezentacjom i debatom dotyczącym Fuzji i przejęć. Przedstawiciele polskich (PKO BP S.A., PCC Rokita S.A., Grupa Azoty S.A.) i przedstawicielstw zagranicznych firm (Dow Polska) szukali odpowiedzi na pytania jaka jest najszybsza droga rozwoju dla sektora oraz czy fuzje i przejęcia mogą być jedną z nich? Bezpieczne rozwiązania finansowe są jednym z kluczowych elementów sukcesu, jednakże polskie firmy nadal z dużą ostrożnością podchodzą do zewnętrznego finansowania. Główną konkluzją tego bloku tematycznego jest to, iż tylko duże i silne podmioty są w stanie konkurować
na rynku globalnym, jednakże, aby fuzje były skuteczne muszą być przeprowadzane we właściwym momencie rozwojowym firmy.

Inteligentny Przemysł, był ostatnim obszarem tematycznym omawianym podczas pierwszego dnia V Kongresu „Polska Chemia”. Uczestnicy tego bloku tematycznego (ANWIL S.A., Fluor S.A., Honeywell Sp. z o.o., FlexSim Warszawa Intermarium Sp. z o.o., Kancelaria CMS, DACHSER Chem-Logistics) starali się odpowiedzieć na pytanie czy w XXI wieku człowiek jest nadal niezbędnym elementem procesów produkcji? Czy cyfryzacja niesie ze sobą tylko szanse rozwojowe? I jak bardzo wprowadzenie BAT’ów może wpłynąć na rozwój całego sektora? Sektor chemiczny, jest jednym z najintensywniej korzystających z rozwiązań Przemysłu 4.0, jednakże nadal stoi przed licznymi wyzwaniami i kosztami związanymi z ich wprowadzaniem. Ważnym elementem składowym rozwoju inteligentnego przemysłu jest rozwój kadr, tak by były w stanie w pełni wykorzystać potencjał rozwoju technologicznego, którego jesteśmy świadkami.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu była uroczysta kolacja, podczas której wręczono tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii”., którym w tym roku została Grupa Azoty S.A..

„Kapituła Kampanii przyznając tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Grupa Azoty S.A. kładzie na rozwój całego sektora. Godnym wyróżnienia i naśladowania jest jedno z kluczowych przedsięwzięć spółki, którym jest Program Idea4Azoty. Grupa Azoty S.A. pokazuje jak skutecznie łączyć możliwości środowisk akademickich, badawczych i startupowych z ogromnym potencjałem biznesowym” – mówił podczas wręczania tytułu dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się ważnym głosem senatora Adama Gawędy: „Powinniśmy wspólnie odbyć szeroką dyskusję, która w przyszłości pozwoli na kontynuację strategii rozwoju energetyki niezależnie od zmian na scenie politycznej”.

Debaty rozpoczęły się od jednego z kluczowych dla branży kwestii Bezpieczeństwa krajowej gospodarki a bezpieczeństwa sektora. Debata ekspertów (Urząd Dozoru TechnicznegoGrupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., Kancelaria CMS, PCC Rokita S.A., PKN ORLEN S.A.) toczyła się w podobnym tonie. Uczestnicy podkreślali znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla rozwoju gospodarki całego kraju. Polska Chemia stoi przed licznymi wyzwaniami, w tym przed implementacją pakietu zimowego, który będzie złożonym procesem. Wspólną konkluzją była potrzeba systemowego wsparcia, które pozwoli obniżyć ogromne koszty energii, którymi obciążony jest sektor. To jedyna droga do utrzymania konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw. Również kwestie cyberbezpieczeństwa mają niebagatelny wpływ na rozwój całej branży.

Paneliści (Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Deloitte Polska, Grupa Azoty S.A., Loss Prevention Experts Sp. z o.o.) drugiej części debaty, odpowiadając na pytanie na ile branża jest zabezpieczona przed cyberatakami, zwracali uwagę na nadal- zbyt niską świadomość zagrożeń i ich możliwą skalę ich skutków.

Kolejny blok tematyczny dotyczył Odpowiedzialnego rozwoju przemysłu chemicznego. Prezentacje i debata uczestników (EVONIK Industries AG, Cefic, PKN ORLEN S.A., BASF Polska Sp. z o.o., Crido Taxand Sp. z o.o., Instytut Chemii Przemysłowej) koncentrowały się wokół ogromnego znaczenia jakie dla przyszłości rozwoju całej światowej chemii ma zrównoważony rozwój. Paneliści skupili się na dwóch głównych kwestiach, którymi są, z punktu widzenia sektora, nadal niewykorzystany potencjał intelektualny oraz konieczność nieustannej pracy nad wizerunkiem całego przemysłu chemicznego.

Następnym tematem poruszanym był GOZ – nowe oblicze sektora. Eksperci(BasellOrlen Polyolefins Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Synthos S.A., Squire Patton Boggs, Polska Izba Przemysłu Chemicznego) zastanawiali się jak polski sektor chemiczny radzi sobie z najambitniejszym planem ostatnich dziesięcioleci i czym w praktyce jest Strategia ds. Tworzyw Sztucznych. Uczestnicy panelu zgodzili się z tezą, że Polska Chemia musi brać aktywny udział w pracach legislacyjnych i podejmować wyzwanie edukacji urzędników unijnych, tak by kolejne rozwiązania prawne były bardziej prosektorowe.

Digitalizacja i Big Data były jednym z ostatnich obszarów tematycznych poruszanych przez uczestników Kongresu. Cyfryzacja i digitalizacja są prawdziwą szansą na rozwój sektora, a nie tylko jedną z mód – z tą tezą zgodzili się wszyscy uczestnicy dyskusji (Digital Poland Foundation, Honeywell, EY). Obecnie z takich rozwiązań korzystają głównie duże firmy, jednak ten trend zmieni się w ciągu najbliższych paru lat i obejmie większość firm sektora MŚP. Jednym z kierunków wskazywanych podczas debaty była współpraca ze startupami, które potrafią dostarczyć bardzo innowacyjne rozwiązania niezbędne do implementacji rozwiązań które oferuje Big Data.

Zakończenie Kongresu przebiegło pod hasłem: Przyszłość sektora – wygrana przemysłu chemicznego. Debatę prowadził Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński, pytając ekspertów (PKN ORLEN S.A., Instytut Chemii Przemysłowej, Grupa Azoty S.A.) o to jakie scenariusze czekają Polską Chemię. Inwestycje, współpraca, koncentracja na szansach a nie na ryzykach – te hasła pojawiały się na scenie najczęściej.

Kongres „Polska Chemia” zamknął dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: „Tegoroczny Kongres pokazał jak ważna jest dyskusja na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem chemicznym. Polska Chemia, mimo osiąganych dobrych wyników jako sektor, stoi przed perspektywą szans, ale i zagrożeń m.in. związanych z regulacjami zarówno unijnymi jak i krajowymi. Globalne trendy, jak Gospodarka 4.0, stawiają pytania czy Polska Chemia jest gotowa im sprostać, ale także czy podchwycenie trendów może wpłynąć na umocnienie konkurencyjności tej branży. Niewątpliwie otoczenie dla przemysłu chemicznego zmienia się i będzie się zmieniać na tyle istotnie, iż ważnym jest, aby Polska Chemia będąca fundamentem gospodarki, mogła liczyć na wsparcie regulacyjne głównie na polu krajowym. Wsparcie chemii jako sektora energochłonnego w tworzeniu efektywnej polityki energetycznej niosącej np. obniżenie kosztów energii, a tym samym kosztów wytwarzania, to istotny obecnie element wsparcia i obrony konkurencyjności branży także w perspektywie wielu lat.”

Podczas dwóch dni V Kongresu Polska Chemia, będącego najważniejszym wydarzeniem branży chemicznej w Polsce uczestnicy mieli okazję wysłuchania dwudziestu debat i prezentacji, nawiązania dziesiątek kontaktów i wymiany doświadczeń i poznania innowacyjnych pomysłów. Przestrzeń do dyskusji z ekspertami jak również możliwość bliższego poznania oferty partnerów Kongresu są bardzo dużą wartością tego spotkania.

Kolejne już w czerwcu 2019!