10 TYSIĘCY UCZESTNIKÓW PRZEZ 10 LAT — HISTORIA KONGRESÓW POLSKA CHEMIA

 10 TYSIĘCY UCZESTNIKÓW PRZEZ 10 LAT — HISTORIA KONGRESÓW POLSKA CHEMIA

Gdy wiosną 2014 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zapraszała do udziału w Kongresie „Polska Chemia”, wielu sceptyków zastanawiało się nad tym, czy sensowne jest tworzenie konkurencji dla Kongresu Technologii Chemicznej, organizowanego cyklicznie od 1995 r., oraz dla mającego wieloletnią tradycję Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Sceptycy nie mieli racji! Kongres Polska Chemia okazał się doskonałą przestrzenią merytorycznych spotkań biznesu i nauki.

Nowa formuła spotkań dla przedstawicieli biznesu i nauki
Pierwszy Kongres Polska Chemia został oparty na całkowicie odmiennych zasadach i sprawdził się w praktyce. Kolejne edycje wydarzenia były organizowane z myślą o wymianie poglądów i informacji między przemysłem chemicznym, który zgłaszał swoje potrzeby, a nauką, która prezentowała swoje możliwości badawcze. Autorem tej koncepcji, realizowanej konsekwentnie przez całe dziesięciolecie, był dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Zarządu Izby.

Forum rozmów o wyzwaniach dla branży chemicznej
Historia dotychczasowych Kongresów rozpoczęła się 12 czerwca 2014 r. w salach Puławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Po dokładnie dekadzie jubileuszowy Kongres Polska Chemia znów odbył się na Lubelszczyźnie – w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Przez 10 lat Kongres był organizowany w różnych miastach i wyjątkowych przestrzeniach, zmieniał się, tak jak zmieniała się nasza rzeczywistość oraz branża chemiczna. Organizowany corocznie przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Kongres Polska Chemia to idealne miejsce do tego, żeby szukać rozwiązań na to, w jaki sposób branża chemiczna może faktycznie realizować postawione przed nią cele.

W ostatnim numerze Magazynu Polska Chemia (nr 2/2023) opublikowaliśmy artykuł, w którym wspominamy poszczególne edycje wydarzenia. Poruszamy w nim najistotniejsze tematy i dokumentujemy, jak rozwijał się nie tylko Kongres, lecz także jak w tym czasie zmieniała się cała branża chemiczna i stojące przed nią wyzwania.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu opublikowanego w Magazynie Polska Chemia (nr 2/2023).