speaker-photo

dr hab. Stanisław Kudła

Dyrektor Centrum Technologii i GOZ, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICSO

Stanisław Kudła od ponad 40 lat pracuje w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, stanowiącym obecnie część Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w roku 1995, zaś doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna w roku 2018. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim technologie związane z wytwarzaniem, przetwórstwem i recyklingiem tworzyw sztucznych. Był kierownikiem wielu projektów badawczych, w tym realizowanych w konsorcjach z partnerami przemysłowymi. Pełnił funkcje kierownika zakładu badawczego, zaś od grudnia 2021 r. jest dyrektorem Centrum Technologii i GOZ w Instytucie. W dorobku ma szereg wdrożeń rozwiązań technologicznych w skali przemysłowej, 70 patentów i 33 publikacje naukowe.

12.40 - 13.35

14 czerwca (środa) Cyrkularny przemysł, Dzień 2, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: CYRKULARNY PRZEMYSŁ

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1

 

  • Przedstawiciel Anwil
  • Aleksandra Sutryk, Młodsza Specjalistka Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PANEL DYSKUSYJNY GOZowa codzienność Polskiej Chemii

 

Uczestnicy:

 

  • Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos
  • dr hab. Stanisław Kudła, Dyrektor Centrum Technologii i GOZ, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICSO
  • dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICHP
  • Magdalena Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
  • Konrad Nowakowski, Prezes, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

 

Moderacja:

 

  • Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego