speaker-photo

Dariusz Jachowicz

Prezes Zarządu, Grupa Technologiczna ASE

Dariusz Jachowicz ur. 6 czerwca 1962 w Gdańsku. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Studiował również handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim.

W 1990 roku założył spółkę Automatic Systems Engineering (ASE).Od początku działalności firma specjalizowała się w inżynierskich rozwiązaniach dla przemysłu, szczególnie przeciwwybuchowych, zdobywając pozycje lidera na Polskim rynku. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował w 2011 zakupem biura projektowego Biproraf co stanowiło zalążek  Grupy Technologicznej ASE, która w 2023 roku liczy już 11 spólek, a w jej skład wchodzą już m. in Biuro Projektów Budownictwa Morskiego- Projmors, Eko-konsult, ASE ATEX, Squadron, Elmech-ASE czy Camino Project.

Obecnie Grupa Technologiczna ASE skupia swoją działalność wokół szeroko rozumianej transformacji energetycznej – Morskie farmy wiatrowe, technologie wodorowe, inteligentne zarzadzanie energią, alternatywne źródła energii.

Prywatnie Dariusz Jachowicz to aktywny zawodnik triathlonowy, maratończyk.

Darius Jachowicz b. June 6, 1962 in Gdańsk. A graduate of the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdańsk University of Technology. He also studied foreign trade at the University of Gdańsk.

In 1990, he founded the Automatic Systems Engineering (ASE) company. From the beginning, the company specialized in engineering solutions for industry, especially explosion-proof ones, gaining the leading position on the Polish market. The dynamic development of the company resulted in the purchase of the Biproraf design office in 2011, which was the nucleus of the ASE Technology Group, which in 2023 already has 11 companies, and it already includes, among others, Biuro Projektów Budownictwa Morskiego- Projmors, Eko- Konsul, ASE ATEX, Squadron, Elmech-ASE or Camino Project.

Currently, the ASE Technology Group focuses its activities around the broadly understood energy transformation - Offshore wind farms, hydrogen technologies, intelligent energy management, alternative energy sources.

Privately, Dariusz Jachowicz is an active triathlete and marathon runner.