speaker-photo

dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Pracuje w PIPC od marca 2017 roku.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, klasyfikacji substancji chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, a także regulacji związanych z bezpieczeństwem procesowym, produktowym, jak i BHP. Ponadto ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i współpracą nauka - przemysł, innowacjami, a także wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest koordynatorem Komisji Bezpieczeństwa i Techniki, Badań i Innowacji oraz Forum ds. Klasyfikacji i Forum ds. Ochrony Przeciwpożarowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.

15.20 – 16.00

Środa 1 czerwca

IV PANEL: JAK PRZEKSZTAŁCIĆ STRATEGIĘ DS. ZRÓWNOWAŻONYCH CHEMIKALIÓW W STRATEGIĘ ROZWOJU?

  • Cele i inicjatywy zapisane w Strategii.
  • Skala zmian i konsekwencje Strategii dla przemysłu chemicznego.
  • Ścieżka transformacji Polskiej Chemii - potrzeby i wyzwania.

Paneliści:

- Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

- dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

- dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

- Marco Mensink, Director General, CEFIC

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

11.55 - 12:10

Czwartek 2 czerwca

ROZMOWA EKSPERCKA: KLUCZOWA ROLA SILIKONÓW W ZIELONYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI