speaker-photo

dr inż. Anna Zalewska

Advocacy Manager, BASF Polska

Wykładowca gospodarki cyrkularnej na Kierunku MBA ESG Uczeni Łazarskiego oraz na kierunku Prawo Ochrony Środowiska studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego.

Od 2017 roku Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. W pionie Rzecznictwa i Legislacji specjalizowała się w zagadnieniach z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, zarządzania i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (REACH, CLP, Strategia CSS), szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, badaniami i innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Była koordynatorem Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC, Komisji Badań i Innowacji PIPC oraz Forum ds. Klasyfikacji i Forum ds. Ochrony Przeciwpożarowej PIPC.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych i branżowych. Autor licznych publikacji związanych z branżą chemiczną.

Od czerwca 2023 Advocacy Manager w BASF Polska odpowiedzialna za monitoring procesów legislacyjnych, współpracę z organizacjami branżowymi oraz administracją, a także z instytucjami europejskimi.

15.00 - 16.10

14 czerwca (środa) Bezpieczna fabyryka przyszłości, Dzień 1, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: BEZPIECZNA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Innowacje od AB Innovation Designer - CFD Suite – czyli optymalizacja biznesowa dzięki sztucznej inteligencji

 

  • Marcin Rojek, Co-founder, byteLAKE

 

-> PREZENTACJA:

 

  • Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Chemia w świecie CSS - jak nie zgubić się w Strategii zrównoważonych chemikaliów?

 

Uczestnicy:

 

  • Ewa Rutkowska-Subocz, Partner, Kierująca Praktyką Prawa Publicznego i Regulacji w Europie oraz Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce, Dentons
  • Anna Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału ds. Regulacji Substancji i Mieszanin Chemicznych, Biuro ds. Substancji Chemicznych
  • dr inż. Anna Zalewska, Advocacy Manager, BASF Polska

 

Moderator:

 

  • Aleksandra Sutryk, Młodsza Specjalistka Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego