speaker-photo

Marcin Przygudzki

Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2019 roku. Od października 2021 roku pracuje na stanowisku Koordynatora Pionu Projektów i Komunikacji.

W PIPC odpowiada za koordynację prac Zespołu Projektów i Komunikacji, rozwój kluczowych projektów wewnętrznych prowadzonych przez Izbę (w szczególności: Projektu Chemia 4.0, Programu Bezpieczna Chemia oraz TECHCO Forum), a także organizację związanych z nimi wydarzeń i działań, jak chociażby opracowywanie strategii komunikacji, współpraca i utrzymywanie relacji z Członkami PIPC. Do zakresu jego obowiązków należy również m.in. budowanie siatki partnerów i pozyskiwanie sponsorów, opracowywanie materiałów informacyjnych, merytorycznych oraz promocyjnych Izby. Pełni także rolę moderatora i konferansjera w trakcie spotkań online i konferencji PIPC.

Od września 2020 roku jest Redaktorem Naczelnym najważniejszej publikacji wydawanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, tj. Magazynu "Polska Chemia".

Przed dołączeniem do zespołu PIPC pracował m.in. w firmie konsultingowo-doradczej oraz grupie medialnej Agora S.A. Do 2022 roku pracę zawodową łączył z prowadzeniem wielu projektów społecznych, m.in. jako prezes stowarzyszenia sportowego. W 2018 roku został podwójnie nagrodzony za działalność prowadzoną na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w kategorii "Młody działacz społeczny".

Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie kontynuuje rozwój w ramach Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

13.25 – 14.00

Środa 1 czerwca

II PANEL: ZIELONE 4.0 - CYFRYZACJA A EMISYJNOŚĆ

  • Rola digitalizacji w dekarbonizacji.
  • Cyfrowa transformacja branży chemicznej w praktyce, inteligentna firma.
  • Nowe modele i możliwości biznesowe a cyfrowa rewolucja (analiza rynków, produktów, kontrahentów, big data, chmura obliczeniowa).
  • Kompetencje przyszłości – jak uzupełnić lukę kompetencyjną, z jakich narzędzi firmy mogą skorzystać?

Paneliści:

- Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.

- Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell Polska Sp. z o.o.

- Anna Wujec, Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o. 

- Iwona Bazan-Próchniewicz, Kierownik Projektu, Dział Projektów Strategicznych, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A. 

Moderator:

- Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12.40 – 13.10

Czwartek 2 czerwca

VIII PANEL: 4.0 DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

  • Sposoby na skuteczną cyberochronę przemysłu
  • Najnowsze trendy technologiczne dla bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracowników
  • Jak budować bezpieczeństwo przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań?
  • Bariery kompetencyjne w wykorzystywaniu potencjału nowych technologii w bezpieczeństwie

Paneliści:

- Michał Motyka, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu, Draeger Polska Sp. z o.o.

- Tobiasz Wojtania, Cybersecurity Technical Solution Consultant, Honeywell  

- Sebastian Zieliński, CEO, Appsbow Sp. z o.o.

 Moderator:

- Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego