speaker-photo

Marcin Lewenstein

Innovation Officer, InnoEnergy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Studiów Europejskich SGH i paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. W 2016 roku uzyskał dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej i  University of Quebec at Montreal. W latach 2000–2004 zajmował się public affairs i pracował w Ambasadzie Kanady w Warszawie oraz Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Od 2004 r. związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., gdzie odpowiadał za zagadnienia wpływu integracji europejskiej na otoczenie regulacyjne sektora gazowego. W latach 2006-2007 w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od lipca 2008 ponownie w PGNiG S.A., gdzie jako Dyrektor Departamentu Strategii odpowiadał za planowanie strategii Grupy Kapitałowej, rozwój nowych obszarów działalności oraz projekty elektroenergetyczne. W styczniu 2016 dołączył do zespołu InnoEnergy jako Innovation Officer i Lider Obszaru Tematycznego „Czyste Technologie Węglowe i Gazowe”.

11.30 - 12.15

14 czerwca (środa) Inwestycje i finansowanie, Dzień 2, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: INWESTYCJE I FINANSOWANIE

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1: ESG - nowe zasady dla biznesu

 

  • Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski
  • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PREZENTACJA:

 

  • Magdalena Polus, Senior Environmental Specialist, Arcadis

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x2

 

  • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy
  • Marcin Koziorowski, CEO, EcoBean