speaker-photo

Marek Oleksyn

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Doradza i reprezentuje krajowych i międzynarodowych klientów w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym z zakresu znaków towarowych, patentów, wzorów, know-how, praw autorskich, baz danych oraz nazw domen internetowych. Wspiera przedsiębiorców w aspektach związanych z przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących nabywania i licencjonowania własności intelektualnej oraz umów dotyczących prac badawczo-rozwojowych. Wspiera w projektach dotyczących transferu technologii oraz w zagadnieniach związanych z twórczością pracowniczą.

Jest autorem wielu publikacji w tym zakresie. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych „MBA w Energetyce” oraz studiach podyplomowych „Prawo w biznesie nowych technologii”, „Prawo ochrony środowiska” oraz „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”.

Advises and represents Polish and international clients in matters concerning the protection of intellectual property, including trademarks, patents, designs, know-how, copyrights, data bases, and internet domain names. Supports entrepreneurs in matters related to combating unfair competition. Drafts and negotiates agreements on the acquisition and licensing of intellectual property and R&D agreements. Provides support in technology transfer projects and in employee creativity-related issues.

Authored numerous publications on the aforementioned subjects. Gives lectures at the Łazarski University, including for postgraduate studies: “Energy MBA”, “New Technology Law”, “Environmental Law”, and “Labour and Social Security Law”.

12.15 - 13.40

14 czerwca (środa) Bezpieczna fabryka przyszłości, Dzień 2, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: BEZPIECZNA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Od baterii przez wodór po magazyny ciepła - magazynowanie energii w praktyce

 

  • Dariusz Jachowicz, Dyrektor Generalny, Grupa Technologiczna ASE

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Fabryka przyszłości - gdzie zaczyna się bezpieczeństwo?

 

Uczestnicy:

 

  • Grzegorz Graczyk, Kierownik Sprzedaży, Tapflo Polska
  • Artur Zabielski, Client Partner – Manufacturing, Atos Polska
  • Marcin Flakiewicz, Dyrektor, Biuro Bezpieczeństwa Procesowego, PKN ORLEN
  • Ryszard Sauk, Ekspert w dziedzinie przemysłu chemicznego, Urząd Dozoru Technicznego

 

Moderacja:

 

  • Marek Oleksyn, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 

-> PREZENTACJA: ABB partnerem w drodze do bezpieczeństwa energetycznego fabryki przyszłości

  • Łukasz Wieczorek, Heavy Industries Sales Manager, ABB Polska

 

-> PREZENTACJA: Dyrektywa NIS2 ewolucja europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa

  • Paweł Zegarow, Kierownik, Zespół Analiz Strategicznych, NASK