speaker-photo

Agnieszka Łyczak-Szymczyk

Sustainability Manager, BASF Polska

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej
w Lublinie oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Od kilkunastu lat związana z branżą chemiczną. Posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów z obszaru marketingu, komunikacji
i zrównoważonego rozwoju.

W swojej pracy stara się pogodzić potrzeby konsumentów z celami biznesowymi.

_____________________________________

A graduate of Marie Curie-Skłodowska University
Lublin and the Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

She has been involved in the chemical industry for more than a dozen years. She has extensive experience in the implementation of international projects in the field of marketing, communication
and sustainable development.

In her work, she strives to reconcile consumer needs with business goals.