speaker-photo

Szymon Domagalski

Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W czerwcu 2023 zasilił szeregi Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dołączając do Pionu Rzecznictwa i Legislacji, w charakterze Radcy ds. Regulacji.
Posiada piętnastoletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie analiz, rzecznictwa i tworzenia legislacji chemicznej, zdobyte podczas reprezentowania Polski, Europy Środkowo Wschodniej i Unii Europejskiej, na licznych forach międzynarodowych. Przekrojowe doświadczenie w dziedzinie prawodawstwa chemicznego zdobył, pracując w trzech różnych Departamentach Biura do spraw Substancji Chemicznych, oraz jako przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych: Rady UE ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska, Komisji Europejskiej, Agencji Chemikaliów (ECHA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Konferencjach Stron Konwencji bazylejskiej, rotterdamskiej, sztokcholmskiej i Minamata.

Od 2013 roku koordynował pracę krajów Europy Środkowo Wschodniej, a od 2015 pełnił rolę wiceprezydenta organu zarządzającego Strategicznego Podejścia do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM), największego wielosektorowego globalnego porozumienia w zakresie zarządzania chemikaliami i odpadami, zrzeszającego wszystkie kraje członkowskie ONZ oraz liczne organizacje w tym UNEP, WHO, ILO, FAO,UNDP, UNITAR, OECD oraz Bank Światowy.
Był członkiem grup sterujących przygotowujących raporty zlecone przez Zgromadzenia Środowiskowego ONZ (Global Chemical Outlook), w celu uświadomienia decydentom politycznym kluczowej roli właściwego zarządzania chemikaliami i odpadami w zrównoważonym rozwoju.
Jako członek grup eksperckich WHO, UNEP i Europejskiej Agencji Chemikaliów, odpowiedzialny za przygotowanie wielu wytycznych i publikacji, między innymi dotyczących Rozwoju Prawnych i Instytucjonalnych Infrastruktur oraz Środków do Odzyskiwania Kosztów Narodowej Administracji dla Właściwego Zarządzania Chemikaliami (LIRA); strategicznego dokumentu WHO "Mapa Drogowa dla Chemikaliów", publikacji WHO dotyczącej podejść do tworzenia krajowych rejestrów chemicznych oraz wytycznych ECHA dotyczących Komunikacji w Zakresie Ryzyka.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studiów podyplomowych z zarządzania chemikaliami, wykładowca Politechniki Krakowskiej, trener i konsultant w projektach budowania krajowego potencjału w zakresie zarządzania chemikaliami w krajach Europy Środkowo Wschodniej i Azji.

Pasjonat wzornictwa i gospodarki w obiegu zamkniętym, w wolnych chwilach lubi dawać rzeczom drugie życie.

12.55 - 14.00

13 czerwca (wtorek) Cyrkularny Przemysł, Dzień 1, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: CYRKULARNY PRZEMYSŁ

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1: Razem dla planety – kolejny krok w stronę zrównoważoności

 

  • Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Sustainability Manager, BASF Polska
  • Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Recykling chemiczny – potrzeby i wyzwania dla cyrkularności

 

  • dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Zarządzająca, Plastics Europe Polska
  • Michał Łukawski, Account Sales Manager, DOW
  • dr inż. Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, PKN ORLEN

Moderacja:

  • Szymon Domagalski, Radca ds. Regulacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PREZENTACJA: Racjonalne wykorzystanie zasobów surowcowych w transformacji ORLEN Południe do biorafinerii – zyskać na „zieloności”

 

  • Grzegorz Semerjak, Dyrektor Technologii i Rozwoju, ORLEN Południe