9:00 +

REGISTRATION

10:25 – 10:40

CHEMISTRYfortheFUTURE ON THE WAY TO TRANSFORMATION - SPEECHES OF SPECIAL GUESTS

- Józef Łyczak - Senator RP z listem od Prezesa Rady Ministów

- a representative of Ministry of State Assets

- Dr Martin Brudermüller, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic)

10:40 – 11:15

1st STRATEGIC DEBATE: POLISH CHEMISTRY THE CENTER OF TRANSFORMATION

 • Diversification of energy sources in the context of the current geopolitical situation.
 • The impact of the suspension of gas supplies on the chemical sector.
 • The impact of the current geo-political situation on business
 • New reality – new priorities or continuation of existing plans?
 • Real place of green goals in chemical industry.
 • Economic stability – the role and influence of the Polish Chemistry.

Panellists:

-  dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

-  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

- Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

-  Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider Polska

11:30 – 12:05

2nd STRATIGIC DEBATE: HOW TO BALANCE CLIMATE REQUIREMENTS WITH BUSINESS EFFICIENCY

 • Decarbonization of the chemical industry
 • Fit for 55 Package and its key elements – implications for the chemical industry
 • Green transition of the industry in the light of economic and social changes.
 • EU ETS revision – impact on the chemical industry competitiveness

Panellists:

-  dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 

-  Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A. 

Armen Konrad Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

-  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.

12:05 – 12:35

COFFEE BREAK

12:45 – 13:25

1st PANEL: ENERGY INDEPENDENCE – WHAT DIRECTION ARE WE HEADING?

 • Diversification of energy sources in light of geo-political conditions and EU energy and climate policy
 • Hydrogen – technology, solutions, investments and needs
 • Small modular reactors – an opportunity for clean energy?
 • Future investments – where are we heading?

Panellists:

- Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A. 

- dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A. 

- Grzegorz Czul, Prezes Zarządu, Fluor S.A. 

- Francesca Dignani, Sales & Proposal Manager, Kinetics Technology

- Kamil Orzeł, Dyrektor Departamentu Regulacji, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator:

Zbigniew Kozłowski, Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

13:25 – 14:00

2nd PANEL: GREEN 4.0 – DIGITALIZATION VS. DECARBONIZACTION

 • Role of digitization in decarbonization
 • Intelligent company – digital transformation in the chemical industry in practice.
 • Digital revolution – new models and business opportunities (analysis of market, products, customers, big data, cloud computing).
 • Competences of the future – how to fill the competency gap, which tools can be used?

Panellists:

- Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.

- Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell  Polska Sp. z o.o.

- Anna Wujec, Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o. 

- Iwona Bazan-Próchniewicz, Kierownik Projektu, Dział Projektów Strategicznych, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A. 

Moderator:

- Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14:00 – 14:30

3rd PANEL: ENERGY EFFICIENCY – A WAY TO INCREASING OUR COMPETITIVENESS

 • Ways to optimize energy costs
 • Renewable energy sources – strategic solutions, directions for development.
 • Modern strategies of energy management in the company

Panellists:

- Tomasz Baranik, Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

- Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o. 

Sławomir Sobkiewicz, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

Moderator:

- Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24

14:30 – 15:20

LUNCH BREAK

15:20 – 16:00

4th PANEL: HOW TO TRANSFORM CHEMICAL SUSTAINABILITY STRATEGY INTO A STRATEGY OF THE DEVELOPMENT?

 • Chemical Sustainability Strategy – goals and initiatives
 • Chemical Sustainability Strategy – the scale of changes and implications for the chemical industry
 • Transformation path of the Polish Chemistry – needs and challenges

Panellists:

- Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

- dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

- dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

- Marco Mensink, Director General, CEFIC

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

17:05 – 17:50

6th PANEL: INVESTMENTS, INNOVATIONS, DEVELOPMENT – THE REALITY AND FUTURE OF THE CHEMICALS INDUSTRY

 • How to effectively stimulate investments in the chemical industry?
 • How investments can reinforce the competitiveness of the Polish Chemistry? Investments vs chemical industry success .
 • The role of innovation in the Polish Chemistry
 • Seeking inspiration for the development of Polish Chemistry

Panellists:

- Katarzyna Jodko-Piórecka, Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia, Sieć Badawcza Łukasiewicz 

- dr Arkadiusz Sułek, Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.

- dr inż. Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego, SPETECH Sp. z o.o.

- Grzegorz Graczyk, Kierownik Sprzedaży, Tapflo Polska Sp. z o.o. 

- Sung Yong Jung, Vice President & Project Manager, Hyundai Engineering Co. Ltd. (Polimery Police PDH/PP Project)

Moderator:

- Marek Oleksyn, Senior Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 

17:50 – 17:55

SUMMARY OF THE 1ST DAY OF CONGRESS

20:00

NETWORKING PARTY

7:00 – 10:30

BREAKFAST FOR HOTEL GUESTS

10:20 – 10:50

3rd STRATEGIC DEBATE: WHAT’S THE CHEMISTRY OF THE FUTURE? INDUSTRY TRENDS

 • Development strategies of companies in unstable times
 • Polish Chemistry in global competition – how to win?
 • Is it possible to follow trends and remain competitive – Polish and international market perspective
 • The strongest drivers for change: trends, consumer expectations, regulatory requirements

Panellists:

- Marcin Wasilewski, Vice President, ABB Polska Sp. z o.o.

- Konrad Raszewski, Dyrektor Biura Sprzedaży Tworzyw Sztucznych, Anwil S.A. 

- Wiesław Hałucha, Prezes Zarządu, Alventa S.A.

Moderator:

- Michał Andruszkiewicz, Partner, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

10:50 - 11:00

PRESENTING THE TITLE OF "AMBASSADOR OF POLISH CHEMISTRY 2022"

11:55 – 12:10
12:10 – 12:25

TALKING WITH THE EXPERT: IS CHEMISTRY A WOMAN? FORBES WOMEN REPORT AND KANTAR POLAND SURVEY

Expert:

- Iga Wasilewicz, Public & Government Affairs Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

Moderator:

- Piotr Zieliński, Dziennikarz, Forbes Women 

12:25 – 12:40

COFFEE BREAK

12:40 – 13:10

8th PANEL: 4.0 PATH A WAY TO ENHANCE SAFETY IN CHEMICAL INDUSTRY

 • Ways of effective cybersecurity for the industry
 • Latest technology trends for process & workers’ safety
 • How to build a safe company faced with new challenges?
 • Competency barriers to exploiting the potential of new technologies in security

Panellists:

- Michał Motyka, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu, Draeger Polska Sp. z o.o.

- Tobiasz Wojtania, Cybersecurity Technical Solution Consultant, Honeywell  

- Sebastian Zieliński, CEO, Appsbow Sp. z o.o.

 Moderator:

Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

13:20 – 13:50

9th PANEL: GREEN REGULATIONS NOW AND IN THE FUTURE – HOW TO MEET THE CHALLENGES?

 • Chemical industry activity in times of increasing regulatory pressure – today and tomorrow.
 • EU environmental policy and industry – a possible compromise?
 • New approach to resources, raw materials and products – in search of a solution for the circular economy.
 • Polish Chemistry's response to current environmental challenges.

Panellists:

- Piotr Mikusek, Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

- Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

- Krzysztof Cichocki, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Moderator:

- Barbara Rajkowska, p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu/p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ-PIB

13:50 – 14:00

SUMMARY AND CLOSING OF THE CONGRESS

14:00

LUNCH