Anna Wujec

Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o.