speaker-photo

Marco Mensink

Director General, CEFIC

Dyrektor Generalny CEFIC, Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego, która reprezentuje głos średnich i małych firm chemicznych w całej Europie. Z członkami wnoszącymi ponad 550 miliardów euro do gospodarki UE rocznie, CEFIC jest największą tego typu reprezentacją sektora przemysłu w Brukseli.

W ramach tej funkcji Marco Mensink kształtuje strategię i kierunek rozwoju europejskiego przemysłu chemicznego, zrzeszając 30 krajowych federacji i 650 członków i stowarzyszonych z całej Europy.

Jako obywatel Holandii jest uznanym autorytetem i częstym komentatorem wszystkich aspektów polityki UE mających wpływ na europejskie przedsiębiorstwa. Od 2006 r. mieszka i pracuje w Brukseli, gdzie posiada rozległą sieć kontaktów w instytucjach europejskich i w szerszym środowisku brukselskim.