speaker-photo

Marco Mensink

Director General, CEFIC

Dyrektor Generalny CEFIC, Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego, która reprezentuje głos średnich i małych firm chemicznych w całej Europie. Z członkami wnoszącymi ponad 550 miliardów euro do gospodarki UE rocznie, CEFIC jest największą tego typu reprezentacją sektora przemysłu w Brukseli.

W ramach tej funkcji Marco Mensink kształtuje strategię i kierunek rozwoju europejskiego przemysłu chemicznego, zrzeszając 30 krajowych federacji i 650 członków i stowarzyszonych z całej Europy.

Jako obywatel Holandii jest uznanym autorytetem i częstym komentatorem wszystkich aspektów polityki UE mających wpływ na europejskie przedsiębiorstwa. Od 2006 r. mieszka i pracuje w Brukseli, gdzie posiada rozległą sieć kontaktów w instytucjach europejskich i w szerszym środowisku brukselskim.

15.20 – 16.00

Środa 1 czerwca

IV PANEL: JAK PRZEKSZTAŁCIĆ STRATEGIĘ DS. ZRÓWNOWAŻONYCH CHEMIKALIÓW W STRATEGIĘ ROZWOJU?

  • Cele i inicjatywy zapisane w Strategii.
  • Skala zmian i konsekwencje Strategii dla przemysłu chemicznego.
  • Ścieżka transformacji Polskiej Chemii - potrzeby i wyzwania.

Paneliści:

- Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

- dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

- dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

- Marco Mensink, Director General, CEFIC

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego