speaker-photo

Kamil Majczak

Prezes Zarządu, Ciech

Kamil Majczak – Prezes Zarządu CIECH S.A. Od czerwca 2022 roku pełnił funkcję Członka Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialnego za strategię i transformację biznesową. Związany jest z Grupą CIECH od 2018 roku, gdy objął stanowisko Dyrektora Działu Strategii w CIECH S.A., odpowiedzialnego za formułowanie i wdrażanie strategii Grupy. W latach 2020-2021 równolegle pełnił rolę Prezesa Zarządu CIECH Żywice, a od niedawna jest także Członkiem Zarządu CIECH Ventures, spółki skupiającej się przede wszystkim na współpracy z młodymi firmami rozwijającymi nowoczesne technologie, związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem. Do jego najważniejszych dotychczasowych osiągnięć w CIECH należą: przygotowanie strategii Grupy na lata 2019-2021 oraz lata 2022-2024 i wsparcie w ich wdrożeniu, a ponadto koordynacja działań związanych ze wzrostem efektywności w biznesie sodowym (digitalizacja), przygotowanie planu modernizacji źródeł energii zgodnie z przyjętą strategią ESG, a także przegląd biznesów Grupy, w tym przeprowadzenie procesu sprzedaży biznesu CIECH Żywice za 160 mln zł w 2021 roku. Od 2018 do 2021 roku Kamil Majczak pracował także dla Kulczyk Investments. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dla firmy doradztwa strategicznego Bain & Company w Warszawie i Melbourne (2014-2018) oraz firmy doradczej PricewaterhouseCoopers w Londynie (2012-2014). Kamil Majczak jest absolwentem studiów magisterskich z ekonomii na University of Cambridge oraz studiów licencjackich z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kamil Majczak - President of the CIECH Management Board. Since June 2022, he held the position of a Member of the Management Board of CIECH S.A. responsible for the strategy and business transformation. Kamil Majczak has been associated with the CIECH Group since 2018, when he took the position of Strategy Director at CIECH S.A. responsible for formulating and implementing the Group's strategy. In 2020-2021, he simultaneously held the office of the President of the Management Board of CIECH Żywice and a Member of the Management Board of CIECH Ventures, a company focusing primarily on cooperation with young businesses developing modern technologies related to chemistry, sustainable industry and agriculture. So far, his most important achievements at CIECH have been: preparation of the Group's strategy for 2019-2021 and 2022-2024 as well as support in their implementation, coordination of activities related to improved efficiency in the soda business (digitisation), preparation of a plan to modernise energy sources in accordance with the adopted ESG Strategy, as well as a review of the Group's businesses, including the sale of the CIECH Żywice business for PLN 160 million in 2021. Between 2018 and 2021, he was employed at Kulczyk Investments. From 2018 to 2021, Kamil Majczak also worked for Kulczyk Investments. His previous professional experience includes working for the strategic consulting firm Bain & Company in Warsaw and Melbourne from 2014 to 2018, as well as for the advisory firm PricewaterhouseCoopers in London from 2012 to 2014. Kamil Majczak is a graduate of a master-degree programme in economics at the University of Cambridge and a bachelor-degree programme in economics at the Warsaw School of Economics.

12.00 - 14.00

13 czerwca (wtorek) Energia przyszłości, Dzień 1, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej w UE i jej konsekwencje

 

 • Maciej Pyrka, Zastępca Kierownika Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBIZE

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Energia przyszłości zaczyna się dziś

 

Uczestnicy:

 

 • Marek Strymer, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Automatyka Przemysłowa, ABB Polska
 • Szymon Walkowski, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej, Rafineria Gdańska
 • dr Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Biuro Badań i Rozwoju Energetyki Niskoemisyjnej, PKN ORLEN

Moderator:

 • Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk, Radca Prawny, Kancelaria Pawełczyk

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Dekarbonizacja przemysłu – czy to w pełni możliwe?

 

Uczestnicy:

 

 

 • Piotr Miecznikowski, Wiceprezes Zarządu, Honeywell Polska
 • Kamil Majczak, Prezes Zarządu, CIECH

 

Moderator:

 

 • Jarosław Kopeć, Starszy analityk danych, Instrat

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1

 

 • Andreas Golombek, Prezes Zarządu, Go&Management
 • Natalia Radulska, Specjalistka Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Dzisiejsze Technologie podstawą energii jutra

 

Uczestnicy:

 

 • Dawid Maciejewski, Dyrektor Sprzedaży,
  Enel X
 • Rafał Frączek, Prezes, Eko-Konsult
 • Michał Gołębiowski, Industry Advisor for Energy, Microsoft Polska

 

Moderacja:

 

 • Krzysztof Kobyłka, Kierownik Programu Energia i Klimat, WiseEuropa