LISTEN TO THE Keynote Speakers

dr Sylwia Pawlak

Dyrektor ds. Innowacji, Biuro Badań i Rozwoju Energetyki, PKN ORLEN

Magdalena Dziczek

Dyrektor Biura Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Kamila Król

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Marcin Flakiewicz

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Procesowego, PKN ORLEN

Szymon Domagalski

Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Michał Białkowski

Head of Research and Development, Casale

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?