speaker-photo

dr inż. Paweł Bielski

Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICHP

Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Pracował w Grupie Azoty S.A., Grupa Azoty - Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., wcześniej zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., Mennicy – Metale Szlachetne S.A. oraz Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie oraz program The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

All professional life associated with the chemical industry, especially in the scope of strategy and development. Has worked in Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Mennica Państwowa S.A., Mennica - Metale Szlachetne S.A. and Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.

Graduated at Warsaw University of Technology, Faculty of Chemical and Process Engineering with a PhD degree. He also completed postgraduate studies at Warsaw School of Economics in the field of Management and the Strategic Leadership Academy program at the ICAN Institute.

12.25 - 13.50

14 czerwca (środa) Cyrkularny przemysł, Dzień 2, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: CYRKULARNY PRZEMYSŁ

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1: W drodze do zrównoważonego przedsiębiorstwa – działania i strategia spółki ANWIL S.A.

 

  • Patryk Antonik, Kierownik Biura Ryzyka Regulacyjnego, ANWIL
  • Aleksandra Sutryk, Młodsza Specjalistka Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA: Cyfrowa transformacja - nowe modele i narzędzia współpracy z Klientem

 

  • Katarzyna Kaczorowska, Account and Distribution Manager, CE, DOW Polska
  • Dariusz Mazurczyk, Regional Marketing Manager ECE, Resinex Poland

 

-> PREZENTACJA : Tangible solutions to face the challenge and implement a sustainable transition

  • Michał Białkowski, Head of Research and Development, Casale

 

-> PANEL DYSKUSYJNY GOZowa codzienność Polskiej Chemii

 

Uczestnicy:

 

  • dr hab. Stanisław Kudła, Dyrektor Centrum Technologii i GOZ, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICSO
  • dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICHP
  • Magdalena Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
  • Konrad Nowakowski, Prezes, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

 

Moderacja:

 

  • Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego