speaker-photo

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner, Kierująca Praktyką Prawa Publicznego i Regulacji w Europie oraz Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce, Dentons

Ewa Rutkowska-Subocz jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Kieruje Praktyką Prawa Publicznego i Regulacji w Europie oraz Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej z perspektywy prawa ochrony środowiska i przepisów dotyczących zmian klimatycznych. Doradza spółkom zajmującym wiodącą pozycję — zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym (głównie w przemyśle wytwórczym, chemicznym, branży energetycznej, na rynku nieruchomości, a także w innych gałęziach przemysłu), jak również organom publicznym w kwestiach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska.

Ewa Rutkowska-Subocz doradza klientom we wszystkich aspektach prawnych związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, a także kwestiami regulacyjnymi mającymi wpływ na działalność gospodarczą, w tym np. zagadnieniami dotyczącymi ESG (Environment Social and Governance) i tzw. green compliance, zarządzaniem cyklem życia produktu, tzw. product stewardship, zgodnością produktu z odpowiednimi regulacjami, odpowiedzialnością za produkt i jego oznakowaniem, zarządzaniem odpadami i gospodarką o obiegu zamkniętym, regulacjami dotyczącymi żywności i agrobiznesu, regulacjami REACH  (chemikalia/biocydy), sporami sądowymi dotyczącymi zmian klimatu i tzw. greenwashing.

Ewa Rutkowska-Subocz is the Warsaw-based Partner heading Dentons’ Public Law and Regulatory practice in Europe and Environmental Protection practice in Poland.

With more than 25 years of professional experience, Ewa covers all aspects of business operations from the angle of environmental protection law and climate change regulations. She advises Polish and foreign companies (top players, mainly from the manufacturing, energy, real estate, and industrials sectors) and public bodies on issues regarding Polish and EU environmental protection law.

Her professional experience covers all aspects of environment, climate change, and regulatory issues having impact on business operations including such as: ESG (Environmental Social and Governance) and green compliance, product lifecycle management, product stewardship, product compliance, product liability, and labelling, waste management and circular economy, food and agribusiness regulations, REACH (chemicals/biocides) regulations, climate change litigation, and greenwashing litigation.

15.00 - 16.10

14 czerwca (środa) Bezpieczna fabyryka przyszłości, Dzień 1, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: BEZPIECZNA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Innowacje od AB Innovation Designer - CFD Suite – czyli optymalizacja biznesowa dzięki sztucznej inteligencji

 

  • Marcin Rojek, Co-founder, byteLAKE

 

-> PREZENTACJA:

 

  • Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Chemia w świecie CSS - jak nie zgubić się w Strategii zrównoważonych chemikaliów?

 

Uczestnicy:

 

  • Ewa Rutkowska-Subocz, Partner, Kierująca Praktyką Prawa Publicznego i Regulacji w Europie oraz Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce, Dentons
  • Anna Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału ds. Regulacji Substancji i Mieszanin Chemicznych, Biuro ds. Substancji Chemicznych
  • dr inż. Anna Zalewska, Advocacy Manager, BASF Polska

 

Moderator:

 

  • Aleksandra Sutryk, Młodsza Specjalistka Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego