speaker-photo

Grzegorz Semerjak

Dyrektor Technologii i Rozwoju, ORLEN Południe

Grzegorz Semerjak, Manager pokolenia X i Y z mocnym background'em inżynieryjnym, potrafiący płynnie zarządzać zmianą w przedsiębiorstwie. Bogate doświadczenie w planowaniu kierunków rozwoju na poziomie strategicznym przedsiębiorstwa, budowaniu strategii produktowej firmy, zarządzaniu projektami technicznymi, inwestycyjnymi i sprzedażowymi.

W roku 2006 ukończył studia prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania odpadami i substancjami niebezpiecznymi, a w roku 2014 z obszaru zarządzania projektami.

W roku 2019 ukończył studia MBA realizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. W latach 2019-2021 ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest Dyrektorem ds. Technologii i Rozwoju ORLEN Południe S.A., a także Członkiem Rady Nadzorczej Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacji Odzysku Opakowań i Olejów SA. w Jedliczu oraz Członkiem Rad Nadzorczych Biogazowni wchodzących w skład GK ORLEN Południe S.A. Od 2022 roku został również Członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Członkiem Zarządu Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.