speaker-photo

Żaneta Urbaniak

Starszy Prawnik, Adwokat, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza wykonawcom oraz zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, w tym również współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto reprezentuje strony postępowania o udzielenie zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Specializes in public procurement law and advising contractors and contracting authorities on public procurement procedures for construction works, services and supplies, including those co-financed by the European Union. Furthermore, she represents parties in public procurement proceedings before the National Board of Appeal.