speaker-photo

dr hab. Mirosław Pawełczyk

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, Radca Prawny, Kancelaria Pawełczyk

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Lider Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego. Partner Zarządzający Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci. Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma „Radca Prawny”, członek rady naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego
i Handlowego”. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/HUST (Chiny, 2017-2020).

Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu Ekspertów powołanego przez wicepremiera – Ministra Rozwoju, który opracowywał projekt „Konstytucji Biznesu”. Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego powołanej przez Wicepremiera (Ministra Aktywów Państwowych) oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Prezes Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Giełdowego, Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach strategicznych, podmiotach sektora finansowego i sportowego. Laureat Nagrody Ministra Nauki
i  Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnej oraz prawa rynku kapitałowego.

12.00 - 14.00

13 czerwca (wtorek) Energia przyszłości, Dzień 1, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej w UE i jej konsekwencje

 

 • Maciej Pyrka, Zastępca Kierownika Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBIZE

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Energia przyszłości zaczyna się dziś

 

Uczestnicy:

 

 • Marek Strymer, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Automatyka Przemysłowa, ABB Polska
 • Szymon Walkowski, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej, Rafineria Gdańska
 • dr Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Biuro Badań i Rozwoju Energetyki Niskoemisyjnej, PKN ORLEN

Moderator:

 • Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk, Radca Prawny, Kancelaria Pawełczyk

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Dekarbonizacja przemysłu – czy to w pełni możliwe?

 

Uczestnicy:

 

 

 • Piotr Miecznikowski, Wiceprezes Zarządu, Honeywell Polska
 • Kamil Majczak, Prezes Zarządu, CIECH

 

Moderator:

 

 • Jarosław Kopeć, Starszy analityk danych, Instrat

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1

 

 • Andreas Golombek, Prezes Zarządu, Go&Management
 • Natalia Radulska, Specjalistka Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Dzisiejsze Technologie podstawą energii jutra

 

Uczestnicy:

 

 • Dawid Maciejewski, Dyrektor Sprzedaży,
  Enel X
 • Rafał Frączek, Prezes, Eko-Konsult
 • Michał Gołębiowski, Industry Advisor for Energy, Microsoft Polska

 

Moderacja:

 

 • Krzysztof Kobyłka, Kierownik Programu Energia i Klimat, WiseEuropa